Hva skjer under en synsundersøkelse?

Alle synsunderøkelser blir foretatt av offentlig godkjent optiker. Vi starter med en samtale vedrørende synsproblemer og generell helsetilstand. Dersom vi ikke har din gamle brillerstyrke fra før, har vi instrumenter for å måle evt. gammel brille. Før vi finner brillestyrken din blir det foretatt enkelte innledende tester. Funnet brillestyrke blir demonstrert i en prøvebrille og vi diskuterer oss fram til hva som vil være den mest hensiktsmessige løsningen for deg. 

Hvorfor regelmessige synsundersøkelser?

De fleste opplever at synet forandrer seg med alderen. For deg som har passert 40 anbefaler vi å ta en utvidet synsundersøkelse, hvor vi i tillegg til å finne brillestyrken din, måler trykket på øyet samt fotograferer øyets netthinne (fundusfoto).

På en rutinemessig synsundesøkelse hos oss kontrolleres netthinnen for å se etter tegn på øyesykdommer. På netthinnen ser vi etter tegn på grønn stær (glaukom), forkalkning (AMD), diabetes og høyt blodtrykk, samt andre forandringer.

For å få en god oversikt over netthinnen (fundus), kan et fundusfoto være en god hjelp. Bildet kan også lagres, slik at man kan sammenligne bildene dersom det skulle bli tatt nye bilder i framtiden. På den måten er det lettere å følge med på endringer. Å ta fundusfoto går raskt og du merker ikke stort annet enn et blitzlys i det bildet tas. 

Henvisning til øyelege

Ved mistanke om øyesykdom eller forhold som bør vurderes av øyelege, kan vi henvise deg direkte til øyelege i Trondheim. Om ønskelig kan henvisningen sendes til en annen by.

Velkommen til oss på Leüthenhaven!

Kontakt oss

Telefon : 73 51 55 10

Adresse

Repslagerveita 12
7012, Trondheim