Godt syn er viktig innen de fleste yrker. Arbeid opp mot dataskjermer kan være anstrengende og det er ikke gitt at din ordinære brille gir optimalt syn på denne arbeidsavstanden.

Det finnes imidlertid glassløsninger for slike arbeidssituasjoner, og mange vil kunne få en vesentlig bedre synssituasjon foran dataskjerm med en optimalt tilpasset terminalbrille. Terminalbrille er dekningsberettiget i hehold til Forskrift om arbeid ved dataskjerm §11.

På enkelte arbeidsplasser utføres arbeid som kan medføre risiko for øyeskade. I slike tilfeller vil en vernebrille kunne gi beskyttelse. Vernebriller fins både med og uten styrke, og i flere utgaver avhengig av hvilken energi de kan bli utsatt for. All konstruksjon og produksjon skjer i henhold til Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) slik at du kan være trygg på at øynene dine er optimalt beskyttet.