Forkalkning på netthinnen (AMD)

AMD står for Aldersbetinget Macula Degenerasjon, og er den vanligste årsaken til registrert blindhet i den vestlige verden. Ca 12% av befolkningen over 60 år lider av denne tilstanden. Selv om tilstanden på folkemunne går under navnet «forkalkning», så har tilstanden ikke noe med forkalkninger å gjøre slik vi kjenner det fra bl.a forkalkning av blodkar i hjerte og hjerne. Det finnes to hovedtyper AMD; våt og tørr.

Den tørre AMD oppstår fordi nervecellene i macula (skarpsynsområdet) «tørker inn» og degenererer, pga eksponering for sollys, alder, arv og ukjente faktorer. De døde nervecellene kan ikke vekkes til live igjen. Det eksperimenteres med transplantasjon av nerveceller inn i øyet, men dette er på dyreforsøksstadiet- og det vil være mange år før dette blir behandling som kan gis til mennesker.

Den våte AMD består av nydannede blodårer under macula. Disse blodårene er skjøre og kan blø, i tillegg gir de lekkasje av vevsvæske ut i nervevevet. Over tid vil dette føre til at nervecellene dør og at synet blir irreversibelt svekket.

Symptom

De første svake symptomer er ofte det man kaller metamorfopsier; Man kan se rette linjer som bøyde eller skjeve, f.eks. at dørkarmer eller flaggstenger slår en bue. Det kan også være endret fargesyn, spesielt for gult og blått (en enkel hjemmetest kan åpnes her).
Senere opplever man økende problemer med å lese.
Tilstanden ender alltid med at man får en større eller mindre uklar flekk midt i synsfeltet
Ved aldersbetingede degenerasjoner av netthinnen bevarer man alltid en viss grad av orienteringssyn og kan altså ferdes noenlunde fritt. De aller fleste mennesker kan derfor fortsatt klare seg selv og bli i sine egne hjem.

Behandling

De siste årene har det skjedd en dramatisk forbedring av behandlingen ved AMD, men dessverrre er det bare den våte typen som kan behandles. Øyeavdelinger på norske sykehus tilbyr nå denne behandlingen, hvor man injiserer et medikament direkte inn i øyet. Målet er å stanse videre utvikling av blødninger og lekkasjer. Hos noen kan denne behandlingen medføre en viss forbedring av synet. For å oppnå et godt resultat er det viktig å komme raskt til behandling.

Det finnes en rekke synshjelpemidler for personer med AMD. Dette kan være spesielle lesekorreksjoner, lupebriller/lupesystem og evt lese-tv.


Kilder: www.nettdoktor.no, www.oyesenteret.no