Det har skjedd en rivende utvikling innen kontaktlinser de siste årene, og svært mange som tidligere har fått beskjed om at de ikke kan bruke kontaktlinser kan bruke kontaktlinser i dag! Kontaktlinser gir mange fordeler:

De er tilnærmet usynlige på øyet, man får et betydelig større synsfelt i forhold til briller og kontaktlinsene dugger ikke. I sport- og fritidsaktiviteter er gjerne kontaktlinser bedre egnet enn briller. Kontaktlinser kan inndeles i følgende grupper:

Trodde du at skjeve hornhinner (astigmatisme) eller alderslangsynthet (presbyopi) gjorde at du ikke kan bruke linser? Dette er en utbredt misoppfatning. Det finnes i dag både linser som korrigerer hornhinneskjevhet og progressive kontaktlinser som gir deg hjelp på leseavstand.

Tilpassing av kontaktlinser er helt uforpliktende! Vi foretar en grundig synsundersøkelse og finner den optimale kontaktlinseløsningen i ditt tilfelle! Du vil få opplæring i bruk- og håndtering av kontaktlinsene, og får teste dem i 1-2 uker. Deretter kommer du tilbake til en kontroll hvor vi sammen blir enige om hva som blir den beste løsningen.