Grønn stær (Glaukom)

Grønn stær er en sykdom som gir skade på synsnerven, og tilhørende del av synsfeltet mistes. Den vanligste årsaken er at trykket inne i øyet blir for høyt. Tap av synsfelt starter perifert. Tilstanden kan av den grunn utvikle seg ganske mye før man merker symptomer.

Dersom sykdommen får utvikle seg og ikke blir behandlet medfører den til slutt blindhet. Risikofaktorer for å utvikle grønn stær er blant annet: høyt trykk i øyet, høy alder, forekomst av grønn stær i nær familie, etnisk opprinnelse (mørkhudede mer utsatt) og diabetes.

Kun en øyetrykksmåling i seg selv gir ikke tilstrekkelig informasjon for å avgjøre om du har grønn stær eller ikke. En stor del av de som er udiagnostisert med grønn stær har normalt trykk i øyet, et såkalt normaltrykksglaukom. Da blir diagnosen stilt etter vurdering av synsnerveforandringer og tap av synsfelt.

Symptomer

Mange har ingen symptomer på grønn stær før sykdommen har kommet veldig langt. Noen får øyesmerter og et hardt og ømt øye. Gråsyn i utkanten av synsfeltet er også vanlig. I noen tilfeller kan tilstanden gi regnbuesyn (man ser regnbuer rundt lyskilder), sløret syn og hodepine.

Behandling

Hensikten med behandling er å senke trykket i øyet for å unngå videre skader på synsnerven med tilhørende tap av synsfeltet. Trykksenkende øyedråper er mye brukt i behandlingen av grønn stær. Øyelegen kan også benytte laserbehandling for å øke dreneringen av væsken inne i øyet. Det er meget viktig å avdekke grønn stær tidligst mulig, da skader på synsnerven ikke lar seg reparere. Hensikten med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen.


Kilde: www.nettdoktor.no