Grå stær (Cataract)

Det kalles «grå stær» når linsen i øyet er uklar. Grå stær er en veldig vanlig årsak til synsnedsettelse. Grå stær skyldes vanligvis aldring, men enkelte sykdommer og bruk av visse medikamenter kan fremskynde prosessen.

Slag eller stikk mot øyet kan skade linsen og fremskynde utvikling av grå stær. Eksponering for mye UV-stråling (sterkt sollys) kan også fremskynde utvikling av grå stær. Man anbefaler derfor at man bruker solbriller når man oppholder seg på steder med sterkt sollys.

Symptomer

Hvilke symptomer man har avhenger av hvor langt sykdommen har kommet. I mild grad gir sykdommen ingen symptomer eller kun lett sløret syn, og man blir blendet i sterkt sollys. I stor grad gir grå stær sterkt nedsatt syn, og andre kan se at pupillen er grå. Synsnedsettelsen er spesielt merkbar om natten. Grå stær blir gradvis verre. Hvor rask denne endringen skjer er svært individuelt. Noen ser tidvis dobbelt. Brillestyrken kan endre seg, man blir mer nærsynt eller mindre langsynt, og noen kan plutselig lese uten lesebriller. Etter hvert vil synet bli mer og mer uklart.

Behandling

Når grå stær medfører at synskvaliteten blir for dårlig, trenger man en operasjon. Øyelegen fjerner da den naturlige øyelinsen og erstatter denne med en ny kunstig linse i et plastmateriale. Dette inngrepet er ukomplisert, og gjennomføres ofte på rundt 20 minutter pr. øye. Etter en grå stær-operasjon anbefales det at man venter noen uker før man tar en ny synsundersøkelse hos optiker. Dette for å være sikker på at styrken er stabil. Styrken før- og etter en grå stær-operasjon er ofte veldig forskjellig, og man vil ha behov for å endre sine lesebriller/progressive briller.


Kilde: www.nettdoktor.no