Diabetes retinopati

Diabetes retinopati er en sykdom på netthinnen forårsaket av diabetes (sukkersyke). Høye blodsukkerverdier over lengre tid kan gi skader på netthinnen. Ved diabetes retinopati får man ofte dannet nye blodkar på netthinnen.

Disse nye blodkarene har ingen positiv misjon, de er skjøre og kan sprekke, noe som medfører blødninger og skader på synet. Det kan også oppså hevelse i skarpsynsområdet på netthinnen. noe som kan redusere sentralsynet. Diabetes blir mer og mer vanlig i Norge.

Av dem som har hatt type 1-diabetes i mer enn 10 år, er det ca. 70 % som har retinopati. Ved mer enn 30 års varighet vil 90–95 % ha retinopati, og av disse har ca. 30 % den mest alvorlige formen, proliferativ retinopati.

Hos eldre pasienter med type 2-diabetes kan retinopati foreligge allerede når diabetes diagnostiseres. For begge typer diabetes gjelder at jo dårligere regulert pasientens diabetes er, jo større er risikoen både for at retinopati skal oppstå og for at eventuell eksisterende retinopati skal forverres.

Har du diabetes er det viktig med jevnlig oppfølging av øynene hos øyelege og kontroll av blodsukkerverdier hos fastlege.

Symptomer

Utvikling av retinopati pga. diabetes skjer gjerne gradvis og behøver ikke gi svekket syn før det har gått lang tid. Flekkvist utfall i synsfeltet eller sløret syn kan oppstå. I tillegg kan diabetikere få nedsatt kontrastsyn. Det vanligste er likevel at forandringene i øynene ikke merkes.

Behandling

Behandling skjer først etter at øyekomplikasjonene har kommet. Den skal hindre ytterligere forverring og vil ikke nødvendigvis bedre synet. Allerede oppstått øyeskade kan behandles med laser, for å begrense den ugunstige virkningen som syke blodårer har på øynene. Øyekirurgi er et annet synsbevarende inngrep.

I tillegg til jevnlige kontroller hos øyelege, er tett dialog med fastlege eller diabetesspesialist viktig med tanke på kontroll av blodsukkerverdier.


Kilde: www.blindeforbundet.no, www.nettdoktor.no