Barn og syn

Hvor godt ditt barn ser i en skolesituasjon påvirker læringen, så en synstest er en god investering for framtiden.

Barn som ikke ser godt, er ofte ikke klar over at de burde se bedre. Derfor bør du være oppmerksom på et mulig synsproblem hos dine barn, aller helst så tidlig som mulig.
Hvordan kan du som forelder vite om barnet ditt har dårlig syn? 
Her er 10 tegn på at barnet ditt ser dårlig:

 • Barnet har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg
 • Barnet ditt lukker ofte ett av øynene
 • Barnet blir fort sliten ved nærarbeid
 • Barnet er lyssky eller veldig mørkredd
 • Barnet klager ofte over hodepine
 • Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Barnet klager over doble/hoppende bokstaver
 • Barnet unngår lesing/nærarbeid
 • Barnet myser mye
 • Barnet klager over uklart syn

Her er noen gode råd til foreldre som kan hjelpe deg med å finne ut om barnet ditt trenger en synsundersøkelse:

 • Observer barnet ditt i lek og følg med når barnet ditt gjør lekser
 • Sjekk om barnet ditt kan skille ulike former for farger fra hverandre
 • Spør barnet om det ser godt, og test om det ser like bra på begge øyne
 • Hadde du selv behov for briller i ung alder må du følge ekstra nøye med
 • Ta med barnet til synsundersøkelse/synstest hos optiker dersom du er usikker, eller dersom du mistenker at barnet ditt ser dårlig.

Synsundersøkelser er viktige for å fastslå om barnet har behov for hjelpemidler for å se best mulig, og i så fall hvilke hjelpemidler (for eksempel briller eller kontaktlinser) som vil fungere best.

Kontakt oss på 73 51 55 10 for mer informasjon.

Velkommen til oss på Leüthenhaven!

Kontakt oss

Telefon : 73 51 55 10

E-post : optiker.lundemo@online.no

Adresse

Repslagerveita 12
7012, Trondheim