Synsundersøkelse av offentlig godkjent optiker.

Alle synsundersøkelser blir foretatt av offentlig godkjent optiker. Vi starter med en samtale vedrørende synsproblemer og generell helsetilstand. Dersom vi ikke har din gamle brillestyrke fra før, har vi instrumenter for å måle evt gammel brille.

Før vi finner brillestyrken din blir det foretatt enkelte innledende tester. Funnet brillestyrke blir demonstrert i en prøvebrille og vi diskuterer oss fram til hva som vil være den mest hensiktsmessige løsningen for deg.

De fleste opplever at synet forandrer seg med alderen. For deg som har passert 40 anbefaler vi å ta en utvidet synsundersøkelse hvor vi i tillegg til å finne brillestyrken din også måler trykket på øyet samt fotograferer øyets netthinne (fundusfoto).

Henvisning til øyelege

Ved mistanke om øyesykdom eller forhold som bør vurderes av øyelege, kan vi henvise deg direkte til øyelege i Trondheim sentrum. Om ønskelig kan henvisningen sendes til en annen by.

Se også:

Kontaktlinsetilpassing / Fundusfotografering