Kontaktlinser

Det har skjedd en rivende utvikling innen kontaktlinser de siste årene, og svært mange som tidligere har fått beskjed om at de ikke kan bruke kontaktlinser kan bruke kontaktlinser i dag! Kontaktlinser gir mange fordeler:

De er tilnærmet usynlige på øyet, man får et betydelig større synsfelt i forhold til briller og kontaktlinsene dugger ikke. I sport- og fritidsaktiviteter er gjerne kontaktlinser bedre egnet enn briller. Kontaktlinser kan inndeles i følgende grupper:

  • Endagslinser: Dette er kontaktlinser som settes på om morgenen og tas av og kastes om kvelden. Fordelen er at man alltid har nye, rene kontaktlinser og slipper bruk av linsevæske. Denne typen kontaktlinser er godt egnet for de som kombinerer brille- og linsebruk.
  • Månedslinser: I likhet med endagslinser tas også disse linsene av om kvelden. Månedslinsene kan brukes i 30 dager og oppbevares i en linsevæske når de ikke er i bruk. Denne typen kontaktlinser puster ikke godt nok til at de er egnet til å sove med. I denne kategorien finnes gjerne de mest prisgunstige kontaktlinsene.
  • Døgnlinser: I denne kategorien finnes kontaktlinser som kan brukes i opp mot 30 dager. Pustegenskapene til disse kontaktlinsene gjør at man kan sove med disse kontaktlinsene på.

Trodde du at skjeve hornhinner (astigmatisme) eller alderslangsynthet (presbyopi) gjorde at du ikke kan bruke linser? Dette er en utbredt misoppfatning. Det finnes i dag både linser som korrigerer hornhinneskjevhet og progressive kontaktlinser som gir deg hjelp på leseavstand.

Tilpassing av kontaktlinser er helt uforpliktende! Vi foretar en grundig synsundersøkelse og finner den optimale kontaktlinseløsningen i ditt tilfelle! Du vil få opplæring i bruk- og håndtering av kontaktlinsene, og får teste dem i 1-2 uker. Deretter kommer du tilbake til en kontroll hvor vi sammen blir enige om hva som blir den beste løsningen.