Besøk hjemme og på institusjon. Ta kontakt med oss på telefon 73 51 55 10.

Optiker Lundemo AS kan tilby både hjemmebesøk og besøk i institusjon for de som har vanskeligheter med å få foretatt en ordinær synsundersøkelse. Hjemmebesøk utføres normalt sett kun i Trondheim kommune, men vi har mulighet til å besøke distriktene dersom det er flere personer som er interessert i synsundersøkelse.

Ta kontakt med oss på telefon 73 51 55 10 for å bestille hjemmebesøk, eller hvis du ønsker å høre nærmere om hvilke muligheter vi har til å besøke ditt hjemsted.

Hva kan vi gjøre?

Vi starter med en samtale vedrørende synsproblemer og generell helsetilstand. Synsundersøkelsen gjennomføres i de aller fleste tilfeller ved hjelp av prøvebrille, prøveglass og bærbar synsprøvetavle, både på avstand og nær.

Vi vil også ha med instrumenter for å måle evt gammel synskorreksjon, intraokulært trykk, samt instrumenter for å inspisere ytre- og indre øye. Etter synsundersøkelsen vil funnet korreksjon bli demonstrert og ulike løsninger diskuteres. Hvis det er ønskelig, vil vi bringe med oss et utvalgt ulike innfatninger.

I de tilfeller hvor en ordinær brilleløsning ikke gir god nok hjelp, kan vi være behjelpelig med å sette vedkommende i kontakt med den kommunale synskontakten, som vurderer hjelpebehovet. Videre vil NAV hjelpemiddelsentral kunne bistå med tekniske hjelpemidler. Ved mistanke om øyesykdom, vil vi om ønskelig viderehenvise til fastlege/øyelege.